Pokliči zdaj +387 65 535 181
enbsdeitsl

Pogoji Poslovanja

Zobni turist je predvsem marketinška platforma, kjer zobozdravstvene ambulante iz Bosne in Hercegovine oglašujejo svoje storitve in cilj posameznikov, ki živijo zunaj države. TNamen te spletne strani je povezati te zobozdravne pisarne s potencialnimi strankami in ponudba stranke prevozne in nastanitvene možnosti, pa tudi različne Turistična dejavnosti, ki jih lahko sodelujejo v državi. Zobozdravnik ne more nuditi nobenega zdravniškega nasveta in ni zdravnik subjekt samo po sebi, ampak le ponuja oglaševalsko platformo za zdravstveno osebje in institucije.

 

Predstavitev

Ti pogoji storitve (v nadaljnjem besedilu "pogoji in določila", "pogoji storitve", "pogoji" ali "pogoji") urejajo vašo uporabo te spletne strani; z uporabo tega spletnega mesta v celoti sprejemate te pogoje storitve. Če se ne strinjate s temi pogoji ali katerim koli delom teh pogojev, tega spletnega mesta ne smete uporabljati ali pa se še bolj ukvarjajo s ponujenimi storitvami.

ThPogoji uporabe storitve začne veljati, ko kliknete gumb »Sprejmem« ali potrdite polje s temi izrazi ali, če je prej, ko ste uporabite katero koli storitev, rezervirajte sestanek ali poizvedujete o kliniki. Predstavljate nam, da ste zakonito sposobni skleniti pogodbe (npr. Niste mladoletnik).

Z uporabo storitve Dental Tourist (v nadaljnjem besedilu: "Spletno mesto", "mi", "nas" ali "platforma") se strinjate z vsemi spodaj navedenimi pogoji in zato zahtevamo preden uporabite naše storitve ali predložite kakršne koli podatke, natančno preberite te pogoje storitve. Z uporabo katere koli storitve, ki jo nudi Dental Tourist, se strinjamo, da spoštujemo te pogoje.

Storitve zobozdravnika se osredotočajo na posredovanje med posameznimi osebami (v nadaljnjem besedilu "stranka", "stranke", "ti", "ti", "stranka" ali " (v nadaljnjem besedilu: klinika, klinika, stomatološki urad ali stomatološki urad)

Z uporabo naših storitev stranka razume in se strinja z naslednjim:

Brez garancij

Ta spletna stran je na voljo "kot je" brez kakršnih koli navedb ali jamstev, izrecnih ali implicitnih. Zobozdravnik ne daje nobenih navedb ali jamstev v zvezi s to spletno stranjo ali informacijami in gradivami, ki so na tej spletni strani.

Brez poseganja v splošnost prejšnjega odstavka, zobozdravnik ne jamči, da:

 • ta spletna stran bo nenehno na voljo ali sploh na voljo; ali
 • informacije na tej spletni strani so popolne, resnične, točne ali niso zavajajoče.

Nič na tej spletni strani ne predstavlja ali naj bi predstavljalo kakršnega koli nasveta. Če potrebujete nasvet v zvezi s katero koli pravno, finančno ali medicinsko zadevo, se posvetujte z ustreznim strokovnjakom.

Zobozdravnik nikoli ne jamči za kakovost storitev, ki jih ponujajo klinike, zakonitost njihovega podjetja ali njihovega osebja, kakovost opreme ali materialov, ki jih uporabljajo za zagotavljanje teh storitev, ali za strokovno znanje njihovega osebja.

Omejitev odgovornosti

Zobozdravnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, škodo ali stisko, ki jo ima stranka zaradi razpoložljivih in objavljenih oglasov na spletnem mestu, ali škodo, izgubo ali stisko, ki jo doživljajo na kliniki, za katero so se odločili, da se zdravijo;

Zobozdravnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali finančno izgubo, ki jo ima naročnik, ker klinika ni opravila svoje storitve ali ker klinika ni opravila storitve, ki jo zahteva naročnik;

Zobozdravnik ni odgovoren za kakršnokoli izgubo, škodo ali stisko, ki jo utrpi naročnik zaradi vedenja osebja na Kliniki;

Zobozdravnik ni odgovoren za kakršno koli morebitno škodo ali finančno izgubo, ki jo ima stranka pri uporabi storitev klinike, ki se nanaša na njihove osebne stvari, vključno, a ne omejeno na materialno lastnino;

Stranka v primeru kakršne koli izgube, poškodbe ali stiske, ki se pojavi zaradi dela ali storitev, ki jih izvaja klinika, ali je prisotna v prostorih klinike, ne bo zahtevala nobene odškodnine od Dental Tourist niti ne bo sledila civilno ali katero koli drugo vrsto tožbe proti zobozdravniku;

Zobozdravnik ni odgovoren za kakršnokoli materialno ali nematerialno izgubo, škodo ali stisko, ki jo je utrpel naročnik, ne glede na to, ali temelji na pogodbenem dejanju ali malomarnosti in je posledica ali je povezana z neustrezno uporabo s strani naročnika stran za rezervacijo na spletni strani ali uporaba drugih zobozdravstvenih turističnih storitev, objavljenih na spletni strani. Tudi Dental Tourist ni odgovoren ali odgovoren, če je škoda ali izguba povezana z nepravilnim delovanjem spletne strani, napako, malomarnostjo, prekinitvijo, pomanjkanjem, motnjami v prenosu, računalniškim virusom ali sistemskim ali omrežnim izpadom, celo če je bil zobozdravnik in njegovi predstavniki predhodno obveščeni o možnosti nastanka teh škod, izgub ali stroškov;

Pri uporabi spletnih strani in zobozdravstvenih turističnih storitev je naročnik dolžan uporabljati pravilne, ažurne in točne podatke;

Zobozdravnik ni odgovoren ali odgovoren na kakršenkoli način, če klinike zlorabijo ali zlorabijo podatke stranke, naročnik pa ne bo zahteval finančne odškodnine, tožbe ali kakršnih koli drugih ukrepov proti zobozdravniku. Zobni turist zagotavlja, da bo zdravilo spoštljivo in v skladu z našimi Pravilnik o Zasebnosti, vse podatke, ki jih naročnik neposredno posreduje zobozdravniku, vendar nismo imeli nobenega nadzora nad politiko o zasebnosti, po kateri delujejo klinike;

Vse informacije in pogoji, navedeni v ponudbah na spletnem mestu, so lahko predmet sprememb, posodobitev, dodatkov ali jih je mogoče kadar koli odstraniti, ne da bi zobozdravnik moral obvestiti naročnika ali klinike;

Kupec se strinja, da bo zobozdravniku plačal nadomestilo v primeru kršitve katerega koli od teh Splošnih pogojev ali drugih veljavnih zakonov, ki se zgodijo med uporabo spletnih strani ali zobozdravstvenih turističnih storitev.

Odškodnina

Naročnik odškoduje zobozdravnika in se zaveže, da bo zobozdravstveni turist odškodovan proti morebitnim izgubam, odškodninam, stroškom, obveznostim in stroškom (vključno brez omejitev s stroški postopka in zneski, ki jih je zobozdravnik plačal tretji osebi pri poravnavi terjatve ali spora na nasvete pravnih svetovalcev), ki jih je utrpel ali utrpel zobozdravnik, ki izhaja iz kakršne koli kršitve s strani naročnika o kakršni koli določbi teh pogojev [ali izhajajo iz kakršnega koli zahtevka, da je Stranka kršila katero koli določbo teh pogojev]. Kupec se strinja, da zobozdravnik ni odgovoren za kakršne koli terjatve tretjih oseb proti zobozdravniku in se naročnik strinja, da bo zobozdravniku pomagal pri vsaki obrambi pred temi zahtevki.

Licenca za uporabo spletne strani

Če ni navedeno drugače, ima Dental Tourist in / ali njegovi dajalci licence pravice intelektualne lastnine na spletni strani in gradivo na spletni strani. V skladu s spodaj navedeno licenco so vse te pravice intelektualne lastnine pridržane.

Stranka si lahko ogleda, prenese samo za namene predpomnjenja in natisne strani ali drugo vsebino s spletnega mesta za svojo osebno uporabo, ob upoštevanju spodaj navedenih omejitev in drugod v teh pogojih.

Stranka ne sme:

 • ponovno objaviti gradivo s te spletne strani (vključno z objavo na drugi spletni strani);
 • prodajo, najem ali podlicence s spletne strani;
 • javno objaviti katero koli gradivo s spletne strani;
 • reproducirati, podvojiti, kopirati ali kako drugače izkoriščati gradivo na tej spletni strani za komercialni namen;
 • urejanje ali drugače spreminjanje gradiva na spletni strani; ali
 • redistribuirati gradivo s te spletne strani [z izjemo vsebine, ki je izrecno in izrecno na voljo za prerazporeditev].

Zobozdravnik se strinja, da bo uporabljal komercialno sprejemljive tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi bi zagotovil platformo pred nepooblaščenim razkritjem in spreminjanjem. Zaščitni ukrepi zobozdravnika vključujejo: I. shranjevanje podatkov o strankah na strežnikih, ki se nahajajo na fizično zavarovani lokaciji; II. uporabo požarnih zidov, nadzor dostopa in podobno varnostno tehnologijo, namenjeno varovanju podatkov, ki jih imamo nadzorovati; III. Uporabljajte samo tretje stranke kot obdelovalce podatkov, ki lahko zagotovijo varnost podatkov, ki so jim poslani in so skladni z BDP. Za več informacij obiščite našo spletno stran Pravilnik o Zasebnosti.

Zobozdravnik ne more jamčiti, da spletna stran ni virusa ali drugih zlonamernih komponent, zato naročnik ne bo zahteval nobene odškodnine za škodo ali izgube, ki so posledica brskanja po spletnem mestu, vključno, vendar ne omejeno na škode, ki se zgodi s programsko opremo in naprave, ki so bile uporabljene za dostop do Spletne strani, pa tudi katere koli druge naprave, povezane z omrežjem.

S tem se naročnik strinja, da ne bodo (osebno ali z ukrepi tretje osebe):

 • za namene obdelave, nadzora, kopiranja spletne strani ali drugih informacij, vsebine ali vsebin, uporabite vse robote, bote, pajke, skripte zaslona, ​​orodja za zbiranje podatkov ali druge avtomatske naprave ali postopke (od tukaj naprej "avtomatizirani procesi"). podatki, ki so na spletni strani ali so dostopni prek nje, brez pisnega soglasja zobozdravnika ali uporabijo avtomatizirane postopke za zbiranje ali združevanje podatkov, vsebin ali podatkov, ki so na spletni strani ali so dostopni prek nje preko informacij, vsebin ali podatkov, ki gostuje ali je last tretje osebe;
 • uporabljati katere koli naprave, programsko opremo (vključno z virusi, črvi ali drugo zlonamerno kodo), postopki ali podprogrami, ki bi motili ali poskušali ovirati pravilnega delovanja spletnega mesta, transakcij ali zahtev ali procesov, ki se izvajajo na spletni strani ali so preko nje;
 • opravlja vsa dejanja, ki pomenijo nerazumno in nesorazmerno obremenitev za infrastrukturo ali obseg spletnega mesta ali obdelajo, ponovno ustvarijo, razdružijo ali poskušajo odkriti izvorno kodo ali druge aritmetične formule ali procese, povezane s programsko opremo, ki je temelj infrastrukture in procesi, povezani s spletno stranjo;
 • kopirati, razmnoževati, spreminjati, spreminjati, ustvarjati izpeljane izdelke ali javno prikazovati dele katere koli vsebine s spletne strani, ne da bi prej pridobila pisno privolitev zobozdravnika, niti ne bo objavil ali distribuiral prek spletne strani nobene žaljive, neprimerne, grožnje ali druge nezakonite gradiva ali informacij; objavo ali distribucijo na spletno stran ali prek njej neustreznih fotografij ali informacij, ki so zaupne informacije v zvezi s tretjo osebo brez njihovega izrecnega soglasja ali spletnega mesta za kakršen koli drug nezakonit namen ali za kakršno koli drugo nezakonito ravnanje;
 • predstavljajo katero koli osebo ali subjekt, ali poda napačne izjave in lažno predstavljajo sebe, svojo starost, finančni položaj, zaposlitev, osebne okoliščine ali napačno zahtevajo in se povezujejo s katero koli osebo ali subjektom;
 • zahteva osebne podatke od vsakogar in zahteva gesla ali druge osebne podatke za kakršne koli poslovne ali nezakonite namene;
 • masko ali oviranje naslova IP naprave, ki jo uporabljajo, da bi dostopali do spletnega mesta ali drugače sprejeli ukrepe, ki bi preprečili, da bi identificirali pravi naslov IP naprave, ki jo stranka uporablja za dostop do spletnega mesta;
 • naročnik jamči, da so informacije, ki jih predložijo kot del postopka registracije / knjiženja pri uporabi spletne strani, resnične in da je stranka fizična oseba, katere podatke pošiljajo v zvezi s prijavnico / obrazcem za rezervacijo.

Kršitve teh pogojev

Brez poseganja v druge pravice dentalnega turista v skladu s temi pogoji in pogoji, če na kakršenkoli način kršite te pogoje, lahko zobozdravnik ukrepa, kot zobozdravnik meni, da je primerno obravnavati kršitev, vključno s prekinitvijo dostopa stranke do spletne strani, ki kupcu prepoveduje dostop do spletnega mesta, blokira računalnike z naslova IP-naslova stranke od dostopa do spletne strani in se obrne na ponudnika internetnih storitev stranke, da zahteva blokiranje dostopa stranke do spletne strani in / ali vložitev sodnega postopka zoper stranko.

Spremembe in spremembe

Zobozdravnik lahko kadarkoli prekine ali spremeni vsebino spletnega mesta, ne da bi mu bilo treba predhodno obvestiti naročnika ali klinike in ni odgovoren za to.

Zobozdravnik si pridržuje pravico, da prekliče ali spremeni nekatere ali vse ponudbe, prikazane na spletnem mestu, ne da bi jim bilo treba predhodno obvestiti naročnika ali klinike, in nima nobene odgovornosti.

Spletna stran lahko vsebuje tehnično nepregledne izraze ali tiskarske napake.

Stranka uporablja spletno stran na lastno odgovornost.

Razumnost

Z uporabo te spletne strani se stranka strinja, da so izključitve in omejitve odgovornosti, določene v tej odklonitvi spletnega mesta, razumne.

Če stranka meni, da ni razumna, ne sme uporabljati te spletne strani.

Druge stranke

Stranka sprejema, da je kot subjekt z omejeno odgovornostjo oseba zobozdravnika zainteresirana za omejitev osebne odgovornosti svojih uradnikov in zaposlenih. Strinjate se, da osebam ne boste vložili nobenega zahtevka proti častnikom ali uslužbencem zobozdravnika v zvezi z izgubo, ki jo utrpite v zvezi s spletno stranjo ali storitvami, ki so na njej na voljo.

Strinjate se, da bodo omejitve jamstev in odgovornosti, določene v tej odklonitvi spletnega mesta, varovale uradnike, zaposlene, zastopnike, podružnice, naslednike, naročnike in podizvajalce zobozdravnika ter zobozdravnika.

Neizvedljivo določilo

Če katera koli določba tega obvestila o spletnem mestu ali se izkaže, da je neizvršljiva v skladu z veljavno zakonodajo, to ne bo vplivalo na izvršljivost drugih določb tega odklonilnika spletnih strani.

Neodvisnost

Če je določba teh pogojev določi s katero koli sodišča ali drugega pristojnega organa, ki je nezakonita in / ali neizvršljiva, bodo ostale določbe ostanejo v veljavi. Če bi katera koli nezakonita in / ali neizvršljiva določba zakonita ali izvršljiva, če so del njega izbrisana, bo ta del se šteje, da se črta in ostali določbo bo še naprej v veljavi.

Zakon in pristojnost

Ta določila in pogoji bodo urejena in potrjena v skladu z zakonodajo Bosne in Hercegovine, vsi spori v zvezi s temi pogoji pa bodo predmet [ne] izključne pristojnosti sodišč v Banja Luki, Bosna in Hercegovina . V primeru morebitnih sporov ima angleška različica teh pogojev storitve prednost in velja.