Nazovite sada +387 65 535 181
enbsdeitsl

Uslovi korištenja

Dental Tourist je prvenstveno marketinška platforma u kojoj stomatološke ordinacije iz Bosne i Hercegovine oglašavaju svoje usluge i ciljaju osobe koje žive izvan zemlje. Cilj ove Internet stranice je da poveže ove stomatološke kancelarije sa potencijalnim kupcima, i ponudi kupcima prevozne i smještajne mogućnosti, kao i različite turističke aktivnosti u kojima mogu učestvovati u zemlji. Dental Tourist ne može ponuditi nikakav ljekarski savet i nije medicinski entitet sam po sebi, već samo nudi reklamnu platformu za medicinsko osoblje i institucije.

 

Uvod

Ovi Uslovi korišćenja usluge (u daljem tekstu: "uslovi i odredbe", "uslovi pružanja usluge", "uslovi" ili "uslovi") uređuju vaše korišćenje ove veb stranice; korištenjem ove web stranice prihvaćate ove Uslove usluge u cijelosti. Ako se ne slažete s ovim uvjetima i odredbama ili bilo kojim dijelom ovih odredbi i uslova, ne smijete koristiti ovu web stranicu ili se dodatno angažovati na ponuđenim uslugama.

Ovi Uslovi korištenja usluge stupaju na snagu kada kliknete na dugme "Prihvatam" ili potvrdite izbor u kojem se nalaze ti uslovi ili, ako je to ranije, kada vi koristite bilo koju od usluga, rezervišete termin ili raspitujete se o klinici. Vi nam predstavljate da ste zakonski u mogućnosti da zaključite ugovore (npr., Vi niste maloljetnik).

Korištenjem Dental Turista (u daljnjem tekstu: "Web stranica", "mi", "mi" ili "platforma") pristajete na sve dolje navedene uvjete i zato zahtijevamo prije nego što počnete koristiti naše usluge ili predati bilo kakve podatke, pažljivo pročitajte ove Uslove korištenja. Korištenje bilo koje usluge koju pruža Dental Tourist smatra se pristankom da se poštuju ovi Uslovi i odredbe.

Usluge Dental Tourist fokusiraju se na djelovanje kao posrednik između pojedinaca (u daljem tekstu: "korisnik", "korisnici", "ti", "oni", "klijent" ili "klijenti") i stomatoloških ordinacija (u daljem tekstu: ''klinika'', ''klinike'', ''stomatološka ordinacija '' ili ''stomatološke ordinacije'').

Korištenjem naših usluga, Klijent razumije i slaže se sa sljedećim:

Bez garancije

Ova veb stranica je pružena "kao što je" bez ikakvih izjava ili garancija, izraženih ili implicitnih. Dental Tourist ne predstavlja nikakve izjave ili garancije u vezi sa ovim veb sajtom ili informacijama i materijalima koji su navedeni na ovoj Veb lokaciji.

Bez prejudiciranja opštosti prethodnog stava, Dental Tourist ne garantuje da:

 • ovaj veb sajt će biti konstantno dostupan, ili dostupan uopšte; ili
 • informacije na ovom veb sajtu su potpune, istinite, tačne ili ne dovode u zabludu.

Ništa na ovom veb sajtu ne predstavlja, niti je namijenjeno za predstavljanje, savjeta bilo koje vrste. Ako vam je potreban savet u vezi sa bilo kojim pravnim, finansijskim ili medicinskim pitanjem, konsultujte se sa odgovarajućim stručnjakom.

Dental Tourist, ni u jednom trenutku, ne garantuje kvalitet usluga koje pružaju Klinike, zakonitost njihovog preduzeća ili njihovog osoblja, kvalitet opreme ili materijala koji koriste za pružanje ovih usluga ili za stručnost njihovog osoblja.

Ograničenja odgovornosti

Dental Tourist nije odgovoran za bilo kakvu štetu, povredu ili strah koji Klijent trpi kao rezultat ponuda dostupnih i oglašenih na veb sajtu, ili štetu, gubitak ili stradanje koju doživljave na Klinici za koju su odlučili da se liječe;

Dental Tourist nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili finansijski gubitak koji Klijent trpi zbog toga što Klinika nije izvršila uslugu ili zbog toga što Klinika odbija da obavlja uslugu koju zahteva Klijent;

Dental Tourist nije odgovoran za bilo kakav gubitak, štetu ili stradanje koje Klijent trpi zbog ponašanja osoblja na Klinici;

Dental Tourist nije odgovoran za bilo kakvu moguću štetu ili finansijski gubitak koji nastupi Klijentu prilikom korištenja usluga Klinike, u vezi sa njihovim ličnim imovinom, uključujući, ali ne ograničavajući se na materijalnu imovinu;

Klijent, u slučaju bilo kakvog gubitka, povrede ili nevolje koja dođe kao rezultat rada ili usluga koje obavlja Klinika, ili pri prisustvu u prostorijama Klinike, neće tražiti odštetu od Dental Tourista, niti će se založiti građansku ili bilo koju drugu vrstu tužbe protiv Dental Tourista;

Dental Tourist nije odgovoran za bilo kakav materijalan ili nematerijalni gubitak, povredu ili štetu koju je Klijent pretrpio, bilo da je to zasnovano na ugovornom postupku ili nemaru, a rezultat je ili je povezano sa nepravilnim korištenjem od strane Kupca rezervacijske stranice na veb sajtu ili korištenjem drugih usluga Dental Tourista objavljenih na veb sajtu. Takođe, Dental Tourist nije odgovoran ako je šteta ili gubitak povezana sa neispravnim funkcionisanjem veb sajta, greškom, nemarnošću, prekidom, nedostatkom, prekidom prenosa, kompjuterskim virusom ili sistemskim ili mrežnim neuspjehom, čak i ako je prethodno prethodno obaviješten Dental Turist i njegovi predstavnici o mogućnostima nastanka ove štete, gubitaka ili troškova;

Prilikom upotrebe veb sajta i usluga Dental Tourista, Korisnik je dužan da koristi tačne, ažurirane i istinite podatke;

Dental Tourist nije odgovoran ni na koji način u slučaju da Klinika zloupotrebljava podatke Klijenta, a Klijent neće tražiti nikakvu finansijsku reparaciju, sprovoditi tužbu ili druge mere protiv Dental Tourista. Dental Tourist garantuje da će se odnositi sa poštovanjem i u skladu sa našom Politika privatnosti, prema bilo kojim podacima koje Kupac dostavlja direktno Dental Touristu, ali mi nemamo nikakvu kontrolu nad politikama privatnosti prema kojima klinike posluju;

Sve informacije i uslovi prikazani u ponudama na veb sajtu mogu biti podložni promjenama, izmjenama, dopunama ili mogu biti uklonjeni u bilo koje vrijeme, bez da je Dental Tourist obavezan obavijestiti klijenta ili klinike;

Korisnik se slaže da isplati naknadu Dental Touristu u slučaju da krši bilo koji od ovih Uslova ili bilo koji drugi važeći zakon koji se javlja dok koriste veb sajt ili usluge Dental Tourista.

Obeštećenje

Kupac ovim osigurava Dental Tourist i obavezuje se da štiti Dental Tourist od bilo kakvih gubitaka, štete, troškova i obaveza (uključujući bez ograničenja pravne troškove i naknade koje je Dental Tourist platio trećem licu u rješavanju zahtjeva ili spora na savjet pravnih savjetnika) pretrpljenih od strane Dental Tourista koji proizilaze iz bilo kojeg kršenja od strane Klijenta o bilo kojoj odredbi ovih uslova [ili koji proizilaze iz bilo koje tvrdnje da je Korisnik prekršio bilo koju odredbu ovih uslova]. Korisnik se slaže da Dental Tourist nije odgovoran za bilo kakve zahteve trećih strana protiv Dental Tourista i Klijent se slaže da pomogne Dental Touristu u bilo kojoj odbrani od ovih zahteva.

Licenca za korištenje veb sajta

Osim ako nije drugačije naznačeno, Dental Tourist i/ili njegovi davaoci licence posjeduju prava intelektualne svojine na veb sajtu i materijal na veb lokaciji. U zavisnosti od dole navedene licence, sva ova prava intelektualne svojine su rezervisana.

Kupac može pregledati, preuzeti samo za potrebe cachinga i odštampati stranice ili drugi sadržaj sa Veb stranice za svoju ličnu upotrebu, uz ograničenja navedena ispod i na drugom mjestu u ovim uslovima.

Klijent ne smije:

 • objaviti materijal sa ove Veb lokacije (uključujući objavljivanje na drugoj Veb lokaciji);
 • prodati, izdavati ili staviti pod licencu materijal sa veb sajta;
 • javno prikazati bilo koji materijal sa veb lokacije;
 • reprodukovati, duplirati, kopirati ili na drugi način iskorištavati materijal na ovoj veb lokaciji za komercijalne svrhe;
 • urediti ili na neki drugi način izmijeniti bilo koji materijal na Veb lokaciji; ili
 • redistribuirati materijal sa ove Veb lokacije [izuzev sadržaja koji je izričito dostupan za redistribuciju].

Dental Tourist se slaže da koristi komercijalno prihvatljive tehničke i organizacione mjere osmišljene da osiguraju platformu od neovlašćenog otkrivanja i modifikacije. Mjere sigurnosti Dental Tourista uključuju: I. čuvanje podataka o kupcima na serverima koji se nalaze na fizičkom osiguranom mjestu; II. koristeći zaštitne zidove, kontrole pristupa i sličnu sigurnosnu tehnologiju dizajniranu za zaštitu podataka koje imamo pod kontrolom; III. Koristeći samo treće strane usluge kao procesore podataka koji mogu garantovati sigurnost podataka koji su prosleđeni njima i koji su usklađeni sa GDPR-om. Za više informacija, pročitajte našu Politika privatnosti.

Dental Tourist ne može garantovati da veb sajt nije oslobođen virusa ili drugih zlonamernih komponenti, stoga Klijent neće tražiti bilo kakvu naknadu štete ili gubitaka koji su rezultat njihovog pretraživanja na Veb lokaciji, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakvu štetu koja se događa sa softverom i uređajima koji su korišteni za pristup veb lokaciji, kao i bilo koji drugi uređaj povezan na mrežu.

Ovim se Kupac slaže da neće (lično ili putem akcija treće strane):

 • koristiti bilo koje robote, botove, pajke, skripere ekrana, alate za sakupljanje podataka ili druge automatizovane uređaje ili postupke (u daljem tekstu "automatizovani procesi") radi obrade, nadzora, kopiranja veb lokacije ili drugih informacija, sadržaja ili podataka koji su na Veb lokaciji ili dostupni preko nje, bez pismene saglasnosti Dental Tourista ili koristiti automatizovane procese za sakupljanje ili kombinovanje informacija, sadržaja ili podataka koji su na Veb lokaciji ili dostupni preko nje putem informacija, sadržaja ili podataka koji hostuje ili je vlasništvo treće strane;
 • koristiti bilo koje uređaje, softver (uključujući ali ne ograničavajući se na viruse, crve ili drugi zlonamerni kôd), procese ili rutine koji bi ometali ili pokušali da poremete pravilno funkcionisanje veb stranice, transakcije ili zahtjeve ili procese koji se pokreću na Veb lokaciji ili su omogućeni kroz to;
 • izvršiti bilo koja djela koja predstavljaju nerazumno i nesrazmjerno opterećenje infrastrukturi ili obimu Veb lokacije, ili obraditi, ponovo kreirati, dekompilirati ili pokušati otkriti izvorni kod ili druge aritmetičke formule ili postupke koji se odnose na softver koji je temelj infrastrukture i procesa koji se odnose na Veb lokaciju;
 • kopirati, reprodukovati, modifikovati, mijenjati, kreirati derivate ili javno prikazivati ​​dijelove bilo kog sadržaja sa Veb lokacije bez pribavljanja pismene saglasnosti Dental Tourista prije toga, niti će objaviti ili distribuirati putem Veb stranice bilo kakve uvredljive, neprimjerene, prijeteće ili druge ilegalne materijale ili informacije; postaviti ili distribuirati na Veb lokaciju ili putem nje neadekvatne fotografije ili povjerljive informacije koje se odnose na treće lice bez njihovog izričitog pristanka ili da koriste Veb lokaciju za bilo koju drugu nezakonitu namjeru ili da izvrše bilo kakvo drugo nezakonito djelo;
 • lažno predstavljati bilo koju osobu ili entitet, ili davati lažne izjave i lažno predstavljati sebe, svoju starost, finansijski status, zaposlenost, lične prilike ili lažno tvrditi i udružiti se s bilo kojom osobom ili entitetom;
 • zahtevati lične podatke od bilo koga i zatražiti lozinke ili druge lične podatke za bilo koju komercijalnu ili nezakonitu upotrebu;
 • maskirati ili ometati IP adresu uređaja koji koriste za pristup veb stranici ili na drugi način preduzimati mjere koje bi nas spriječile da identifikujemo stvarnu IP adresu uređaja koji korisnik koristi za pristup Veb lokaciji;
 • Korisnik garantuje da su informacije koje podnosi kao deo procesa registracije / rezervacije prilikom korištenja Veb stranice istinite i da je Klijent fizičko lice čije se informacije podnose u vezi sa registracionim / rezervacijskim obrascem.

Povrede ovih uslova

Bez obzira na druga prava stomatološkog turista pod ovim uslovima, ako na bilo koji način kršite ove uslove, Stomatološki Turist može preduzeti takve radnje kao Stomatološki Turisti smatraju odgovarajućim da se bore protiv ove povrede, uključujući i suspenziju pristupa Korisniku na Internetu, zabranjujući Kupcu pristup internetu, blokiranjem računara koristeći IP adresu kupca od pristupanja Web lokaciji, kontaktiranjem provajdera internet provajdera kako bi zatražili da blokiraju pristup Kupca na Veb lokaciju i / ili da pokrenu sudski postupak protiv Kupca.

Promjene i varijacije

Dental Tourist može prekinuti ili mijenjati sadržaj veb stranice u bilo koje vrijeme bez obaveze obavještavanja klijenta ili klinike prije toga i nema nikakvu odgovornost za to.

Dental Tourist zadržava pravo da otkaže ili promeni neke ili sve ponude prikazane na veb lokaciji, bez obaveze da obavesti klijenta ili klinike pre toga i nema nikakvu odgovornost za to.

Veb stranica može sadržati tehnički neprecizne termine ili tipografske greške.

Korisnik koristi Veb lokaciju na sopstveni rizik.

Razumnost

Korišćenjem ove Veb lokacije, Korisnik se slaže da su isključenja i ograničenja odgovornosti navedena u ovom odricanju odgovornosti na vab sajtu razumna.

Ako Korisnik ne smatra da su razumni, ne smije da koristi ovu Veb lokaciju.

Druge stranke

Kupac prihvata da, kao subjekt sa ograničenom odgovornošću, Dental Tourist ima interes da ograniči ličnu odgovornost svojih službenika i zaposlenih. Slažete se da nećete lično podneti žalbe protiv službenika ili zaposlenika Dental Tourista u vezi s bilo kakvim gubicima koje imate u vezi sa veb sajtom ili uslugama ponuđenim na njemu.

Slažete se da će ograničenja garancija i odgovornosti navedenih u ovom odricanju od strane veb sajta štititi službenike Dental Tourista, zaposlene, agente, podružnice, naslednike, izvršioce zadataka i podizvođače, kao i Dental Tourist.

Neizvršive odredbe

Ako bilo koja odredba ovog odricanja od strane veb sajta nije ili se ne može izvršiti prema važećem zakonu, to neće uticati na primjenjivost drugih odredaba ovog Odricanja od veb sajta.

Određenost

Ako za odredbe ovih uslova utvrdi bilo koji sud ili drugi nadležni organ da su nezakoniti i / ili se ne mogu primenjivati, ostale odredbe će se ostati na snazi. Ukoliko bi bilo koja nezakonita i / ili neizvršiva odredba bila zakonita ili izvršna, ako bi se dio nje izbrisao, taj dio će se smatrati izbrisanim, a ostatak odredbe će ostati na snazi.

Zakon i nadležnost

Ovi uslovi će se upravljati i tumačiti u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine, a svi sporovi koji se odnose na ove uslove će biti predmet [ne] isključive nadležnosti sudova u Banjoj Luci, Bosni i Hercegovini . U slučaju bilo kakvih sporova, engleska verzija ovih uslova usluge ima prednost i primenjuje se.