Nazovite sada +387 65 535 181
enbsdeitsl

Politika privatnosti

Verzija efikasna od septembra 9th, 2018

Sa ovom Politikom privatnosti, mi, Dental Tourist, Sime Solaje 1A, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu Dental Tourist, mi ili nas), opisuju kako sakupljamo i dalje obrađujemo lične podatke. Ova Politika privatnosti nije nužno sveobuhvatan opis naše obrade podataka. Moguće je da se u određenim okolnostima primjenjuju i druge izjave o zaštiti podataka ili Uslovi službe ili slični dokumenti.

Izraz "lični podaci" u ovoj Politici privatnosti podrazumijeva svaku informaciju koja identifikuje ili može razumno koristiti za identifikaciju bilo koje osobe. Ako nam date lične podatke drugih osoba (kao što su članovi porodice, kolege, zaposleni), molimo vas da se uverite da su odgovarajuća lica svesna ove Politike privatnosti i da nam daju samo njihove podatke, ako vam to omogućava i takvi lični podaci tacno je. Ova Politika privatnosti je u skladu sa Uredbom EU o opštoj zaštiti podataka (GDPR). Iako je GDPR regulativa Evropske unije (EU) i zasnivaćemo se izvan nje, može biti relevantna za nas u svakom slučaju kada sakupljamo i / ili obrađujemo podatke rezidenta Evropske unije.

1. uvod

1. Posvećeni smo zaštiti privatnosti posjetitelja i korisnika webiste.
2. Ova se politika primjenjuje tamo gdje djelujemo kao kontrolor podataka u pogledu ličnih podataka posjetitelja i korisnika naše web stranice; drugim riječima, gdje određujemo svrhe i sredstva obrade tih ličnih podataka.
3. U ovoj se politici "mi", "mi" i "naše" odnosi na platformu Dental Tourist, a "vi", "podaci o kupcima" i "vaši" odnose se na sve podatke koji se odnose na kupca. 
4. "Kontrolor" obrade podataka kao što je opisano u ovoj izjavi o zaštiti podataka (tj. Odgovorna osoba) je Dental Tourist, Sime Solaje 1A, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina, osim ako smo vas u određenim slučajevima drugačije informisali. Možete nas obavijestiti o svim pitanjima vezanim za zaštitu podataka koristeći sljedeće podatke za kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota. Omogućiti JavaScript da biste je vidjeli.Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota. Omogućiti JavaScript da biste je vidjeli.
5. Mi prvenstveno obrađujemo osobne podatke koje dobivamo od naših klijenata i drugih poslovnih partnera, kao i drugih pojedinaca u kontekstu naših poslovnih odnosa s njima ili koje prikupljamo od korisnika prilikom korištenja naših web stranica, aplikacija i drugih aplikacija. Do mjere dopuštene primjenjivim zakonom, možemo dobiti određene osobne podatke iz javno dostupnih izvora (npr. Registre dugova, komercijalnih registara, tiska, interneta) ili možemo primiti takve informacije od kupaca, vlasti ili drugih trećih strana (kao npr. trgovinska i profesionalna udruženja). Osim podataka koje nam direktno dostavite, kategorije podataka koje primamo o vama od trećih strana uključuju, ali nisu ograničene na, informacije iz javnih registara, podatke primljene u vezi sa administrativnim ili sudskim postupkom, informacije u vezi sa vašom profesionalnom ulogom i aktivnosti (npr., kako bi se zaključili i izvršili ugovori sa vašim poslodavcem), informacije o vama u korespondenciji i razgovorima sa trećim stranama, informacije o vama koje su nam dali pojedinci povezani sa vama (konsultanti, pravni zastupnici, itd.) nalog za zaključivanje ili obradu ugovora sa vama ili sa vašim angažmanom (npr. reference, adresa za isporuku, punomoćje), bankovni podaci, informacije o našim poslovnim partnerima u svrhu pružanja usluga vama ili vama, vašoj adresi i bilo kojoj drugoj interese i druge socio-demografske podatke (u marketinške svrhe), podatke u vezi sa upotrebom naših web-lokacija (npr. IP adresa, MAC adresa pametni telefon ili računare, informacije o uređaju i podešavanjima, kolačiće, datum i vrijeme vaše posjete, web-mjesta i sadržaj koji se preuzimaju, korištene aplikacije, web-mjesto na koje se upućuje, podaci o lokalizaciji).

2. Kako koristimo vaše lične podatke

1. U ovom odeljku 2 naveli smo:

1. opšte kategorije ličnih podataka koje možemo obraditi;
2. (u slučaju ličnih podataka koje nismo dobili direktno od vas) izvor i posebne kategorije tih podataka;
3. svrhe za koje možemo obraditi lične podatke;
4. i pravne osnove obrade.

2. Možemo obrađivati ​​podatke o vašoj upotrebi naše web stranice i usluga ("podaci o upotrebi"). Podaci o upotrebi mogu uključivati ​​vašu IP adresu, geografsku lokaciju, vrstu i verziju pregledača, operativni sistem, izvor preporuke, dužinu posjeta, prikaze stranica i putanje navigacije web stranicama, kao i informacije o vremenu, učestalosti i obrascu upotrebe vaše usluge. Izvor podataka o upotrebi je naš sistem za praćenje analitike (Google Analytics). Ovi podaci o upotrebi mogu se obrađivati ​​u svrhu analize upotrebe web-lokacije i usluga. Pravna osnova za ovu obradu je pristanak ili naši legitimni interesi, naime praćenje i poboljšanje naše web stranice i usluga.
3. Možemo obraditi vaše podatke o računu ("podaci o računu"). Podaci o računu mogu uključivati ​​vaše ime i adresu e-pošte. Izvor podataka o računu ste vi. Podaci o računu mogu biti obrađeni u svrhu rada naše web stranice, pružanja naših usluga, osiguravanja sigurnosti naše web stranice i usluga, održavanja sigurnosnih kopija naših baza podataka i komunikacije s vama. Pravna osnova za ovu obradu je pristanak ILI naši legitimni interesi, naime pravilno upravljanje našom internet stranicom i poslovnom ILI izvršenje ugovora između vas i nas i / ili preduzimanje koraka, na vaš zahtjev, za sklapanje takvog ugovora.
4. Možemo obraditi vaše podatke uključene u vaš lični profil na našoj web stranici ("podaci o profilu"). Podaci o profilu mogu uključivati ​​vaše ime, broj telefona i adresu e-pošte. Podaci o profilu mogu biti obrađeni u svrhu omogućavanja i praćenja vašeg korištenja naših web stranica i usluga. Pravna osnova za ovu obradu je pristanak ILI naši legitimni interesi, naime pravilna administracija naše web stranice i poslovanja ili izvršenje ugovora između vas i nas i / ili preduzimanje koraka, na vaš zahtjev, za sklapanje takvog ugovora.
5. Možemo obrađivati ​​vaše lične podatke koji se pružaju tokom korišćenja naših usluga ("podaci o usluzi"). Izvor podataka usluge ste vi. Podaci o usluzi mogu se obrađivati ​​u svrhe rada naše web stranice, pružanja naših usluga, osiguranja sigurnosti naše web stranice i usluga, održavanja sigurnosnih kopija naših baza podataka i komunikacije s vama. Pravni osnov za ovu obradu je saglasnost ILI naši legitimni interesi, naime pravilno administriranje naše web stranice i poslovanja ILI izvršavanje ugovora između vas i nas i / ili poduzimanje koraka na vaš zahtjev za sklapanje takvog ugovora.
6. Možemo obraditi informacije sadržane u bilo kojem upitu koji nam pošaljete u vezi s proizvodima i / ili uslugama ("podaci o upitima"). Podaci upita mogu biti obrađeni u svrhu pružanja, marketinga i prodaje relevantne robe i / ili usluga vama. Pravna osnova za ovu obradu je saglasnost.
7. Možemo obraditi informacije koje nam dostavite u svrhu pretplate na obavijesti putem e-pošte i / ili biltene ("podaci o obavijesti"). Podaci o obavijesti mogu se obraditi u svrhu slanja relevantnih obavijesti i / ili biltena. Pravna osnova za ovu obradu je saglasnost ili izvršenje ugovora između vas i nas i / ili preduzimanje koraka, na vaš zahtev, za sklapanje takvog ugovora.
8. Možemo obraditi informacije koje su sadržane ili se odnose na bilo koju komunikaciju koju nam šaljete ("podaci o dopisivanju"). Podaci o korespondenciji mogu uključivati ​​sadržaj komunikacije i metapodatke povezane s komunikacijom. Naša web stranica će generirati metapodatke povezane s komunikacijama napravljenim pomoću obrazaca za kontakt web stranice. Podaci o korespondenciji mogu se obraditi u svrhu komunikacije sa vama i vođenja evidencije. Pravna osnova za ovu obradu su naši legitimni interesi, naime pravilno upravljanje našom internet stranicom i poslovanjem i komunikacijom s korisnicima.
9. Možemo obraditi bilo koje vaše osobne podatke koji su identificirani u ovoj politici, gdje je to potrebno za uspostavljanje, izvršavanje ili odbranu pravnih zahtjeva, bilo u sudskom postupku ili u upravnom ili izvansudskom postupku. Pravna osnova za ovu obradu je naš legitimni interes, naime zaštita i potvrđivanje naših zakonskih prava, vaših zakonskih prava i zakonskih prava drugih.
10. Možemo obraditi bilo koji od vaših osobnih podataka koji su identificirani u ovoj politici kada je to potrebno radi dobivanja ili održavanja osiguranja, upravljanja rizicima ili dobivanja profesionalnih savjeta. Pravna osnova za ovu obradu je naš legitimni interes, odnosno pravilna zaštita našeg poslovanja od rizika.
11. Pored specifičnih namena za koje možemo obraditi vaše lične podatke navedene u ovom odeljku 2, mi takođe možemo da obradimo bilo koji od vaših ličnih podataka tamo gde je takva obrada neophodna za poštovanje zakonske obaveze kojoj smo podložni, ili u cilju da zaštiti vaše vitalne interese ili vitalne interese druge fizičke osobe.
12. Molimo vas da nam ne dostavljate lične podatke bilo koje druge osobe, osim ako vas ne pozovemo da to učinite i dostavimo vam legitiman razlog zašto nam trebaju ti podaci.

3. Pružanje vaših osobnih podataka drugima

1. Vaše osobne podatke možemo otkriti bilo kojem članu naše grupe kompanija (to znači našim podružnicama, našem ultimativnom holdingu i svim njegovim podružnicama) u mjeri u kojoj je to opravdano potrebno za svrhe i na pravnim osnovama utvrđenim u ovoj politici . Informacije o našoj grupi kompanija mogu se naći na www.oluvio.com.
2. Možemo otkriti vaše lične podatke našim osiguravateljima i / ili profesionalnim savjetnicima u onoj mjeri u kojoj je to razumno potrebno u svrhu pribavljanja ili održavanja osiguravajućeg pokrića, upravljanja rizicima, dobivanja profesionalnih savjeta, ili uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahtjeva, bilo u sudskom postupku ili u upravnom ili vansudskom postupku.
3. Finansijske transakcije koje se odnose na našu web stranicu i usluge su OR koje mogu obavljati pružatelji platnih usluga koji nisu povezani s nama.
4. Možemo otkriti vaše podatke o upitu jednom ili više odabranih dobavljača trećih strana o robi i uslugama koje su navedene na našoj web stranici u svrhu omogućavanja da vas kontaktiraju kako bi vam mogli ponuditi, prodati i prodati relevantne proizvode i / ili usluge . Svaka takva treća strana će djelovati kao kontrolor podataka u odnosu na podatke o upitima koje mu dostavljamo; i kada vas kontaktira, svaka takva treća strana će vam dostaviti kopiju svoje politike privatnosti, koja će upravljati korištenjem vaših osobnih podataka od strane treće strane. Nećemo otkriti nikakve osjetljive ili zdravstvene podatke bilo kojem trećem dobavljaču, a vi to možete učiniti osobno kada ste u zemlji i službeno postanete pacijent u jednoj od naših korisničkih klinika. 
5. Pored specifičnih obelodanjivanja ličnih podataka navedenih u ovom odeljku 3, možemo da otkrijemo vaše lične podatke tamo gde je takvo otkrivanje neophodno za poštovanje zakonske obaveze na koju smo podložni, ili u cilju zaštite vaših vitalnih interesa ili vitalnog interesa interesa druge fizičke osobe. Možemo takođe otkriti vaše lične podatke tamo gde je takvo otkrivanje neophodno za uspostavljanje, izvršenje ili odbranu pravnih zahteva, bilo u sudskom postupku ili u upravnom ili vanparničnom postupku.

4. Međunarodni transfer vaših ličnih podataka

1. U ovom odeljku 4, pružamo informacije o okolnostima u kojima se vaši lični podaci mogu preneti u zemlje izvan Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora (EEA).
2. Imamo urede i objekte u Bosni i Hercegovini. Transferi u ovu zemlju bit će zaštićeni odgovarajućim zaštitnim mjerama, odnosno korištenjem standardnih klauzula o zaštiti podataka koje je usvojila ili odobrila Europska komisija.
3. Prihvatate da lični podaci koje pošaljete za objavljivanje putem naše web stranice ili usluga mogu biti dostupni putem interneta širom svijeta. Ne možemo da sprečimo upotrebu (ili zloupotrebu) takvih ličnih podataka od strane drugih.
4. U kontekstu naših poslovnih aktivnosti iu skladu sa svrhom obrade podataka iz Odjeljka 2, možemo prenijeti podatke trećim stranama, ukoliko je takav prijenos dozvoljen
i smatramo da je to prikladno, kako bi oni mogli da obrađuju podatke za nas ili, u svakom slučaju, svoje ciljeve. Konkretno, sledeće kategorije primalaca mogu biti zabrinute:
 naši provajderi usluga, uključujući procesore (kao npr. IT provajderi);
- dileri, dobavljači, podizvođači i drugi poslovni partneri;
 kupci;
 domaće i strane vlasti ili sudovi;
 mediji;
 javnost, uključujući korisnike naših web stranica i društvenih medija;
 takmičari, industrijske organizacije, udruženja, organizacije i drugi organi;
 sticaoci ili stranke zainteresovane za sticanje Dental Turista ili njegove imovine;
 druge stranke u mogućem ili čekajućem postupku;
 podružnice Dental Tourista;
zajedno Primaoci.

Pojedini primaoci mogu biti u Bosni i Hercegovini, ali mogu biti locirani u bilo kojoj zemlji širom svijeta. Konkretno, morate predvideti da se vaši podaci prenose u bilo koju zemlju u Evropi i SAD gdje se nalaze naši provajderi usluga (kao što su Google analitika, Gmail, Mailchimp). Ako prenosimo podatke u zemlju bez adekvatne zaštite zakonskih podataka, obezbeđujemo odgovarajući nivo zaštite kako je zakonski obavezan korišćenjem odgovarajućih ugovora (naročito na osnovu standardnih ugovornih klauzula Evropske komisije, kojima se može pristupiti OVDJE) ili obavezujuća korporativna pravila ili se oslanjamo na zakonske izuzetke saglasnosti, izvršavanje ugovora, uspostavljanje, vršenje ili izvršenje zakonskih zahteva, prevladavajući javni interesi, objavljeni lični podaci ili zbog toga što je neophodno zaštititi integritet dotičnih lica. Kopiju pomenutih ugovornih garancija možete dobiti u bilo kom trenutku od osobe koja je kontaktirana u odeljku 1 gore, ukoliko nisu dostupne pod navedenim linkovima. Međutim, zadržavamo pravo redigovanja kopija zbog razloga zaštite podataka ili razloga tajnosti ili samo izvoda.

5. Zadržavanje i brisanje ličnih podataka

1. Ovaj odeljak 5 navodi naše politike i procedure čuvanja podataka, koje su osmišljene tako da pomognu da osiguramo da se pridržavamo naših zakonskih obaveza u vezi sa čuvanjem i brisanjem ličnih podataka.
2. Lični podaci koje obrađujemo za bilo koju svrhu ili svrhe neće se čuvati duže nego što je potrebno za tu svrhu ili u te svrhe.
3. Vaše lične podatke ćemo zadržati na sledeći način:
1. kategorija ili kategorije ličnih podataka će biti zadržane u minimalnom periodu od 1 meseca, a za maksimalni period od 1 godine;
2. anonimni podaci, koji će se koristiti u statističke i analitičke svrhe, mogu se zadržati u minimalnom periodu od 1 godine, a za maksimalni period od 5 godina.
3. Bez obzira na ostale odredbe ovog Odjeljka 5, možemo zadržati vaše osobne podatke tamo gdje je takvo zadržavanje neophodno za poštivanje zakonske obaveze kojoj smo podložni, ili u cilju zaštite vaših vitalnih interesa ili vitalnih interesa drugog fizičkog lica.

6. Izmjene

1. Mi možemo izmijeniti ovu Politiku privatnosti u bilo koje vrijeme bez prethodne najave. Aktuelna verzija objavljena na našoj web stranici će se primjenjivati. Ako je Politika privatnosti dio ugovora s vama, mi ćemo vas obavijestiti putem e-maila ili drugim odgovarajućim sredstvima u slučaju izmjene.

7. Vaša prava

1. U ovom odeljku 7 sumirali smo prava koja imate prema zakonu o zaštiti podataka. Neka prava su složena i nisu svi detalji uključeni u naše sažetke. Shodno tome, trebalo bi da pročitate relevantne zakone i smernice regulatornih organa za potpuno objašnjenje ovih prava.
2. Vaša osnovna prava prema zakonu o zaštiti podataka su:

1. pravo na pristup;
2. pravo na ispravku;
3. pravo na brisanje;
4. pravo na ograničavanje obrade;
5. pravo na prigovor na obradu;
6. pravo na prenosivost podataka;
7. pravo da se žali nadzornom organu;
8. i pravo na povlačenje pristanka.

3. Imate pravo da potvrdite da li ili ne obrađujemo vaše lične podatke i, gde to radimo, pristup ličnim podacima, zajedno sa određenim dodatnim informacijama. Te dodatne informacije uključuju detalje svrhe obrade, kategorije ličnih podataka i primaoce ličnih podataka. Obezbeđivanje prava i sloboda drugih ne utiče na vas, mi ćemo vam dostaviti kopiju vaših ličnih podataka. Prva kopija će biti besplatna, ali dodatne kopije mogu biti podložne razumnoj naknadi.
4. Imate pravo na ispravku bilo kakvih netačnih ličnih podataka i, uzimajući u obzir svrhe obrade, da imate nepotpune lične podatke o vama.
5. U nekim okolnostima imate pravo na brisanje vaših osobnih podataka bez nepotrebnog odlaganja. Te okolnosti uključuju: lični podaci više nisu neophodni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni; povlačite pristanak na obradu zasnovanu na pristanku; prigovarate obradi pod određenim pravilima važećeg zakona o zaštiti podataka; obrada je u svrhu direktnog marketinga; i da su lični podaci nezakonito obrađeni. Međutim, postoje izuzeća prava na brisanje. Opšta izuzeća uključuju tamo gdje je obrada neophodna: za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informisanja; za ispunjavanje zakonske obaveze; ili za uspostavljanje, izvršenje ili odbranu pravnih potraživanja.
6. U nekim okolnostima imate pravo da ograničite obradu vaših ličnih podataka. Te okolnosti su: osporavate tačnost ličnih podataka; obrada je nezakonita, ali se protivite brisanju; lične podatke više ne trebamo u svrhu obrade, ali vam su potrebni osobni podaci za uspostavljanje, izvršavanje ili odbranu pravnih zahtjeva; a vi ste uložili prigovor na obradu, dok se ne potvrdi taj prigovor. Ako je obrada na toj osnovi ograničena, možemo nastaviti sa pohranjivanjem vaših osobnih podataka. Međutim, mi ćemo samo drugačije obraditi: uz vašu saglasnost; za osnivanje, izvršenje ili odbranu pravnih potraživanja; za zaštitu prava drugog fizičkog ili pravnog lica; ili zbog važnog javnog interesa.
7. Imate pravo da uložite prigovor na našu obradu vaših ličnih podataka zbog razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju, ali samo u onoj mjeri u kojoj je pravna osnova za obradu da je obrada neophodna za: izvršavanje zadatka koji se obavlja u javni interes ili u vršenju bilo koje zvanične vlasti koja nam je data; ili svrhe legitimnih interesa koje tražimo od nas ili od treće strane. Ako podnesete takav prigovor, mi ćemo prestati sa obradom ličnih podataka, osim ako možemo pokazati uvjerljive legitimne osnove za obradu koje nadjačavaju vaše interese, prava i slobode, ili je obrada za uspostavljanje, izvršavanje ili odbranu pravnih zahtjeva.
8. Imate pravo da se protivite našoj obradi vaših ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga (uključujući profilisanje u svrhe direktnog marketinga). Ako podnesete takav prigovor, mi ćemo prestati sa obradom vaših ličnih podataka u tu svrhu.
9. Imate pravo da se protivite našoj obradi vaših ličnih podataka u naučne ili istorijske svrhe ili statističke svrhe na osnovu vaše konkretne situacije, osim ako je obrada potrebna za izvršenje zadatka koji se obavlja iz razloga javnog interesa.
10. U mjeri u kojoj je pravni osnov za našu obradu vaših osobnih podataka:

1. pristanak; ili
2. da je obrada neophodna za izvršenje ugovora za koji ste stranka ili da biste preduzeli korake na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora, a takva obrada se vrši automatiziranim sredstvima, imate pravo da primite svoje osobne podatke od nas u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu. Međutim, ovo pravo se ne primjenjuje tamo gdje bi to negativno utjecalo na prava i slobode drugih.

11. Ako smatrate da naša obrada vaših ličnih podataka krši zakone o zaštiti podataka, imate zakonsko pravo da podnesete žalbu nadzornom organu odgovornom za zaštitu podataka. To možete učiniti u državi članici EU u kojoj ste boravili, mjestu rada ili mjestu navodnog kršenja.
12. U mjeri u kojoj je pravni osnov za našu obradu vaših osobnih podataka pristanak, imate pravo da povučete tu suglasnost u bilo koje vrijeme. Povlačenje neće uticati na zakonitost obrade prije povlačenja.
13. Vi možete ostvariti bilo koje od svojih prava u vezi sa vašim ličnim podacima putem pismenog obaveštenja.

8. Sigurnost podataka

1. Mi smo preduzeli odgovarajuće tehničke i organizacione bezbednosne mere kako bismo zaštitili vaše lične podatke od neovlašćenog pristupa i zloupotrebe kao što su interne politike, obuke, IT i rešenja za bezbednost mreže, kontrole pristupa i ograničenja, šifrovanje nosača podataka i prenosa, pseudonimizacija i inspekcija.

Imajte na umu: S obzirom da glavne aktivnosti stomatološkog turizma ne uključuju praćenje subjekata podataka ili obradu velikih skupova osobnih podataka, nismo imenovali službenika za zaštitu podataka. Mi, međutim, sarađujemo Agencija za privatnost podatakatreće strane, kako bismo osigurali da smo i dalje u skladu i da stalno radimo sve što je u našoj moći da sačuvamo sve podatke dostavljene putem naše platforme. 

Ako imate bilo kakvih pitanja ili zabrinutosti u vezi sa ovom Politikom privatnosti, molimo kontaktirajte nas na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota. Omogućiti JavaScript da biste je vidjeli. or Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota. Omogućiti JavaScript da biste je vidjeli..